Persoonlijk contact stimuleren

Samenwerken

Samenwerken moet volgens leerlingen gemakkelijk, persoonlijk & transparant zijn

Door het inzetten van het tablet tijdens samenwerkactiviteiten is het scherm waarop de zieke leerling te zien is gemakkelijker naar de tafel van de klasgenoot te verplaatsen dan de logge Klasgenoot. Samenwerken is persoonlijk gemaakt door de zieke leerling (tijdens het videobellen) een prominente positie te geven. Hierdoor blijft de zieke leerling, ook tijdens het gebruik van andere functionaliteiten (zoals het versturen van chatberichten of afbeeldingen), nadrukkelijk in beeld. Tot slot geven leerlingen aan dat ze elkaar gemakkelijker kunnen helpen wanneer zij bij elkaar in het schrift kunnen kijken en zien waar de fout is gemaakt. Transparant samenwerken is gerealiseerd door een functionaliteit toe te voegen waardoor het mogelijk wordt om foto’s naar elkaar te sturen. Om aanvullingen te kunnen geven bij de uitleg van klasgenoten is een tekenfunctie toegevoegd, waardoor leerlingen zogenaamd ‘bij de ander in het schrift’ notities kunnen maken. Het doel van samenwerking, namelijk: het geven van uitleg, informatie en aanvullingen, wordt hierdoor ondersteund.

Benieuwd naar andere projecten?