Competitief maakt creatief

Vraagstuk

Welke tool kan mensen in een groep motiveren om een bijdrage te leveren tijdens brainstormsessies.

Opdracht

Tilburg Universiteit - Creativity & Innovation

Jaar

2019

PRobleem

Voor creatieve en innovatieve ideeën die kunnen ontstaan tijdens brainstormsessies in groepen is het noodzakelijk om ideeën en kennis te delen en uit te wisselen. Hier is een vorm van samenwerking voor nodig. Een veelvoorkomend probleem tijdens brainstormsessies is dat de een vaak een grotere bijdrage levert dan de ander. Soms zijn er zelfs mensen die hun ideeën helemaal niet op tafel gooien. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door een gebrek aan motivatie. 

De focus in dit project ligt op het bedenken van een tool wat mensen in een groep motiveert om een bijdrage te leveren tijdens brainstormsessies.  

onderzoek

Competitie kan motiverend werken in het betrekken van mensen tijdens brainstormactiviteiten.

Competitie geeft groepsleden de mogelijkheid om hun creatieve prestaties met elkaar te vergelijken. Omdat groepsleden vaak een ‘betere’ creatieve prestatie willen leveren dan hun collega’s, worden groepsleden meer betrokken en actiever in het delen van ideeën. Chen (2019) bevestigt dat onderlinge competitie kan leiden tot een hogere motivatie en gebruikt hiervoor games of spelelementen. Aangezien de meeste spellen doelgericht zijn en spelers onderling samenwerken en/of concurreren met elkaar, wordt het bijna onvermijdelijk om geen gevoel van competitie te ervaren.

creatief brainstormspel

Het brainstormspel dat is ontworpen is gebaseerd op de Role Playing Game: Weerwolven van Wakkerdam. Dit spel wordt gedefinieerd als een interactief communicatiespel, omdat alle spelers actief moeten deelnemen. Binnen dit brainstormspel wordt aan elke speler een rol toegewezen, zoals employee, employee of the month, rich investor of harsh manager. Alle spelers streven naar hetzelfde doel: The Harsh Manager ervan overtuigen dat hun idee, product of procedure de beste oplossing is voor het ontwerpprobleem van het bedrijf, de docent of organisator. Dit brainstormspel heeft de context en de rollen van het originele spel veranderd, maar behoudt de drie spelelementen die om een actieve deelname vragen waardoor meer creatieve ideeën kunnen ontstaan.

Competitie & gemeenschappelijk doel

Het brainstormspel is doelgericht en heeft een competitief karakter aangezien alle deelnemers naar hetzelfde doel streven. Het toevoegen van competitie kan mensen motiveren om meer ideeën te delen tijdens brainstorm activiteiten.

Rollenspel

Het brainstormspel motiveert spelers door aan elke speler een (willekeurige) rol toe te wijzen. Door deze rollen voelen mensen zich automatisch meer verantwoordelijk om deel te nemen. Deze commitment zorgt op zijn beurt weer voor een hogere participatie.

stemmen

Wanneer competitie wordt toegevoegd tijdens een brainstormproces, moeten deelnemers de mogelijkheid krijgen om hun creatieve prestaties met elkaar te vergelijken. Dit vergelijkingsproces motiveert spelers namelijk in het actiever deelnemen. Bovendien is het uitwisselen van ideeën de sleutel van brainstormen, omdat dit mensen de kans geeft om concepten te combineren.

Mijn ervaring

Tof om te zien was dat door het rollenspel de stillere student werd uitgedaagd om te pitchen als ‘employee of the month’ en hoe zijn teamgenoten hem motiveerden en luid applaudisseerden nadat hij zijn team representeerde tijdens de pitch aan de ‘Harsh Manager’. Competitie gaat hand in hand met teamplay!
Maud Mutsaers
New Media Design'er @Tilburg University