Contact op afstand, dichterbij

Vraagstuk

Hoe kan de sociale interactie tussen klasgenoten en zieke leerlingen worden gestimuleerd door afstandsonderwijssystemen te verbeteren?

Opdrachtgever

KPN KlasseContact

Jaar

2020

Probleem

Tijdens mijn master New Media Design aan Tilburg Universiteit heb ik een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met KPN naar het verbeteren van het afstandsonderwijssysteem ‘de Klasgenoot’. De Klasgenoot is ontstaan met het doel een mogelijkheid te creëren voor ernstig zieke kinderen om deel te blijven nemen aan de les. Toch lijkt een zieke leerling door dit afstandsonderwijssysteem niet meer dan een beeldscherm in de klas. 


Hoewel de aanwezigheid van zieke leerlingen in de klas nu digitaal ondersteund wordt, mist de zieke leerling misschien wel iets belangrijkers, namelijk sociaal contact met hun klasgenoten.

co-design methoden

cultural probes

Om zowel gebruikerservaringen in kaart te brengen als leerlingen aan het denken te zetten over mogelijke ontwerpoplossingen voor sociale interactie met zieke leerlingen via de Klasgenoot, werden cultural probes ontwikkeld in de vorm van een opdrachtenboekje. 

Feedbacksessies

Vijf leerlingen uit elk van de vier deelnemende klassen werden uitgenodigd voor een deelname aan de co-designsessies. Allereerst werd het eerste prototype door hen geëvalueerd. 

brainstormsessies 

In de brainstormsessies dachten de kinderen na over het herontwerp van de Klasgenoot met betrekking tot situaties die door henzelf als belangrijk werden beschouwd, zoals samenwerken, buitenspelen en het uithalen van kattenkwaad. 

Prototyping

5 groepen hebben hun ideeën gevisualiseerd in een paper prototype

betrokkenheid

- De Klasgenoot moet verplaatsbaar zijn “zodat hij overal mee naartoe kan en zelf mee kan doen
- "Samen dingen doen in plaats van alleen”
- Leuke activiteiten waardoor "het voor de zieke leuk is, maar ook voor ons!”

'normaal' zijn

- “[…] net zoals de andere kinderen voelt
- Autonomie, persoonlijk en stiekem contact hebben, "want die dingen kunnen wij toch ook".
- "Dat je dingen kan doen zonder dat de juffrouw het door heeft"

Belangrijke inzichten

persoonlijk contact

- “De Klasgenoot is voor samenwerken vaak groot en onhandig”
- “Het schermpje pak je mee als je wil samenwerken, zodat je ergens kan gaan zitten en gewoon met hem kan praten”

delen van informatie

- "Zodat je toch een beetje weet wat diegene wel mee kan doen en je hiermee rekening kunt houden"
- "[...] dan voel je hoe het voelt voor hem”

HET ONTWERP WAAR LITERATUUR EN LEERLING SAMENKOMEN

Het tweede & laatste prototype dat is gepresenteerd aan KPN is een applicatie als aanvulling op de Klasgenoot. De applicatie is toegevoegd om meer functies te kunnen aanbieden naast het passief volgen van de les alleen. Deze functies gaan in op de vier waarden die volgens het literatuuronderzoek en de 95 deelnemende leerlingen centraal moeten staan, namelijk het creëren van betrokkenheid, het gevoel van ‘normaal’ zijn, het persoonlijk contact en het delen van gezondheidsgerelateerde informatie

Wil je meer weten over de achterliggende gedachten van dit ontwerp? Klik op een van de afbeeldingen hiernaast voor meer informatie!

Wat anderen zeggen

Dank voor de aanbevelingen, waarin je veel herkenbare zaken naar voren brengt. De aanbevelingen zijn een prachtige bron van inspiratie voor de toekomst!
Ed Bontrop
Programmamanager KlasseContact & KPN Mooiste Contact Fonds
We zijn erg onder de indruk van de originaliteit en de creativiteit van je onderzoeksmethode! We vinden dat je echt heel spannend, belangrijk en goed onderzoek hebt verricht. Chapeau!
Karin Slegers
Assistent Professor @Tilburg University
Erg interessant dat de leerlingen andere problemen aangaven dan de voorgaande onderzoeken zeggen dat er zijn. Ik denk dat het zieke kinderen zeker zal helpen in de communicatie met hun klasgenoten!
Diane Lorenzini
Moeder van een voormalig Klasgenoot-gebruiker