Burgerparticipatie voor een betere leefbaarheid van de stad

Vraagstuk

Hoe kan Gemeente Tilburg de bewoners betrekken bij het te maken beleidsplan en samenwerken voor een betere leefbaarheid van de stad.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg -
Tilburg Schoon

Jaar

2020 / 2021

Probleem

Er bestaat een kloof tussen de Gemeente Tilburg en haar inwoners. Hierdoor voelen Tilburgers zich minder betrokken en dragen zij minder verantwoordelijkheid en trots voor de leefbaarheid van de stad. Om deze kloof te dichten en Tilburgers een directe stem te geven in het beleidsplan heeft de Gemeente Tilburg de focus gelegd op burgerparticipatie. Met als doel: samenwerken aan een schone stad om Tilburg mooier en leefbaarder te maken.

gespreksplatform

gebruikmaken van elkaars kennis om zo tot verbetervoorstellen te komen voor een schone stad.

Oplossing

Door in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en het Raad van Bestuur via een gespreksplatform is meer inzicht verkregen in hoe zij de leefbaarheid van Tilburg ervaren en waar behoefte naar is. Waar de ene inwoner meer informatie zou willen over vrijwilligersinitiatieven, gooiden anderen interactieve afvalbakken op als oplossing tegen zwerfafval. Door de inwoners van Tilburg een stem te geven kan het beleidsplan inspelen op zaken die écht van toegevoegde waarde zijn voor én volgens haar inwoners.